De toekomst van ouderenzorg

Zoals eerder is beschreven is de ouderenzorg aan het veranderen, voornamelijk door een verandering in bevolkingssamenstelling maar ook door veranderingen in de zorgvraag en technologische ontwikkelingen. In dit artikel werpen we een blik op de toekomst van ouderenzorg

Veranderende bevolking

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de 80+ bevolking verwacht is te gaan stijgen met 20% tegen 2030, terwijl de groep zorgverleners maar met 1 % zal toenemen in dezelfde periode. In 2010 has elk persoon van 80 jaar en ouder 7 potentiele zorgverleners, in 2050 zal dit gedaald zijn naar 3.

De verwachting is dat in 2030 20% van de bevolking zal bestaan uit senioren. Het word verwacht dat dit percentage gelijk blijft tot 2050. Dit betekend dat in de komende jaren er een grote verandering gaat plaatsvinden in bevolkingssamenstelling. Dit komt door de generatie babyboomers; mensen uit deze generatie zullen gedurende de komende 10 tot 20 jaren senioren worden.

Veranderingen in de vraag

Deze veranderende bevolking zal invloed hebben op de ouderenzorg maar ook de vraag die senioren hebben spoort aan op nodige veranderingen in de manier word seniorenzorg word aangeboden.

Momenteel is huisvesting voor senioren vaak gericht op de hogere inkomensgroep die zich relatief dure zorg kan veroorloven of op de lagere inkomensklasse, die wordt ondersteund door de overheid. Dit betekend dat er een groot aantal senioren is behorende tot de midden klasse, die betaalbare ouderen zorg eisen. Daarom is er behoefte aan de bouw van betaalbare woningen en de ontwikkeling van technologie om zorgverleners te ondersteunen en de kosten van zorgverlening te drukken.

Er worden nog meer veranderingen in de woonsituatie van ouderen verwacht in de nabije toekomst. Senioren willen graag zelfstandig zijn, ook al hebben ze af en toe enige vorm van hulp nodig. Een verandering in geheugenzorg is dat patiënten met dementie de mogelijkheid hebben om in gemeenschappen te wonen die de uitstraling hebben van de jaren ´50. Dit doet een beroep op het lange termijn geheugen van de patiënten, dat vaak beter in orde is dan het korte termijn geheugen. Meerdere generaties die bij elkaar wonen komt ook steeds vaker voor. Families doen toevoegingen aan hun woningen of bouwen zelfs een kleine separate unit om woonruimte te verzorgen voor oudere familieleden. Op deze manier blijven ze zelfstandig maar is er toch altijd een helpende hand beschikbaar, dicht bij huis. Er zal een toename zijn van senioren woningen in stedelijke gebieden om problemen met vervoer te verminderen en sociale interactie op peil te houden. Co-housing neemt ook toe, dit betekend dat kleine groepen senioren samen gaan wonen en de mogelijkheid hebben om huishoudelijke taken te verdelen en sociale interactie onderhouden. Ze nemen bijvoorbeeld een jongere huismanager in dienst voor het geval ze ondersteuning nodig hebben.

Er is ook verandering in de plaats waar zorg aangeboden wordt, niet alleen naar huis maar ook vaker buiten het ziekenhuis en naar andere zorg instellingen. Geassisteerd wonen bijvoorbeeld integreert steeds meer zorg diensten, voornamelijk eerstelijns zorg.

Meer senioren zijn zich bewust van wat ze willen en eisen een hoge kwaliteit van leven. Dit betekend actieve participatie in de samenleving, vaak in de vorm van werk ofwel vrijwilligerswerk. Verder willen senioren graag een behoorlijke maaltijd, het liefste vers en gezond, de smaak van hun eten heeft invloed op hoe tevreden ze zijn over hun leefomstandigheden. Senioren zullen vaker fitness faciliteiten willen en andere opties voor sport in senioren woningen om actief en fit te blijven

Vraag van zorgpersoneel

Ook moeten we de kijk op de arbeidskrachten veranderen. Er zijn steeds meer opties die vaak niet worden overwogen. Veel mensen die de pensioen leeftijd neigen te bereiken willen graag blijven werken maar soms op een meer flexibele manier. Momenteel is dit vaak nog niet mogelijk door inflexibiliteit en bijkomende kosten. Om senioren werknemers te voorzien zal dit moeten veranderen. Ook zijn er mogelijkheden in recent afgestudeerden, als we een meer motiverend  carrière pad creëren en enthousiasme voor deze jongere generatie kunnen zij de ouderenzorg versterken. Ook is er een optie om gebruik te maken van mensen die van de middelbare school komen. Zij kunnen beginnen met werken en tegelijkertijd onderwijs volgen, dit betekend dat ze deels leren in de praktijk en deels door middel van onderwijs.

Technologische ontwikkelingen

De rol van technologie in de ouderenzorg neemt toe. Technologie word algemeen aanvaard door babyboomers in tegenstellingen tot de oudere generatie die nu leeft. In 2030 zal de generatie senioren al meer gewend zijn aan het gebruik van technologie en hier meer voor open staan. Aan de andere kant heerst er enige twijfel over de manier waarop technologie kan fungeren in sociale factoren. Daarom zijn de meeste experts ervan overtuigd dat een uitgebalanceerde combinatie van zorg die word geleverd door mensen en zorg geleverd door middel van technologie belangrijk is. Technologie zal gebruikt moeten worden om zorgverleners te ondersteunen in simpele maar vaak tijdrovende en dure taken, zodat de zorgverlener meer tijd heeft voor daadwerkelijke interactie met de patiënt.

Een andere technologische ontwikkeling is the Internet of Things. Technologie kan gebruikt worden om grote hoeveelheden data te verzamelen waaruit relevante informatie gehaald kan worden om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Dit zal waarschijnlijk leiden tot het sneller en accurater stellen van een diagnose.

Om een aantal trends te noemen in ouderenzorg richting 2030:

 • Gezond leven met gezonde maaltijden en mogelijkheid tot sport.
 • Nog steeds deel uitmaken van de beroepsbevolking; part time, full time, vrijwillig of onvrijwillig werk.
 • Vraag naar scholing en mogelijkheden om te reizen, ontwikkeling en ervaringen zijn belangrijk.
 • Woonruimte voor de midden klasse.
 • Papierloze werkomgeving om nieuwe werknemers aan te trekken.
 • Acceptatie van technologie die bijdraagt aan zelfstandigheid.
 • Data analyse om de kwaliteit van leven te verbeteren.
 • Geïntegreerde zorg diensten.
 • Meer stadse leefomgeving, met restaurants, een bar en andere vrijetijdsbestedingen.
 • Volledig toezicht houden op een persoon om eventuele problemen voor te zijn.
 • Bestuderen van individuele leefpatronen om concrete veranderingen te ontdekken.

Een reactie op “De toekomst van ouderenzorg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *