Senior care in Spain

Ouderenzorg in Spanje

Vergrijzing van de Spaanse bevolking Spanje kent een snel groeiende vergrijzende bevolking, dus een toenemend aantal mensen dat zorg behoeft. Momenteel is Spanje het land met de meest snelle vergrijzing in Europa. Gedurende de afgelopen 20 jaar, is het deel van de bevolking dat ouder dan 75 jaar is verdubbeld. 18% van de totale bevolking…

The future of senior care

De toekomst van ouderenzorg

Zoals eerder is beschreven is de ouderenzorg aan het veranderen, voornamelijk door een verandering in bevolkingssamenstelling maar ook door veranderingen in de zorgvraag en technologische ontwikkelingen. In dit artikel werpen we een blik op de toekomst van ouderenzorg Veranderende bevolking Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de 80+ bevolking verwacht is te gaan stijgen met…

Ouder wordende bevolking en veranderende zorgvraag in Nederland.

De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder, niet alleen absoluut maar ook relatief. Dit omdat er naast vergrijzing ook sprake is van ontgroening. De zorgbehoevende groep wordt groter en de zorgverlenende groep wordt steeds kleiner. Dit kan op de lange termijn problemen veroorzaken in de zorgverlening. Niet alleen professionele zorgverlening zal verminderen maar ook het vinden…